<abbr id="dDZLa"><table id="dDZLa"><nav id="dDZLa"><embed id="dDZLa"></embed></nav></table><code id="dDZLa"></code></abbr>

 • <button id="dDZLa"><table id="dDZLa"></table><canvas id="dDZLa"><del id="dDZLa"><fieldset id="dDZLa"></fieldset><video id="dDZLa"></video></del><th id="dDZLa"></th></canvas><label id="dDZLa"><video id="dDZLa"><legend id="dDZLa"><hgroup id="dDZLa"></hgroup></legend><var id="dDZLa"><dd id="dDZLa"><acronym id="dDZLa"></acronym></dd></var></video><area id="dDZLa"></area></label><cite id="dDZLa"><canvas id="dDZLa"></canvas></cite></button>
 • <bdo id="dDZLa"><small id="dDZLa"></small></bdo>
  <em id="dDZLa"><p id="dDZLa"></p></em><sup id="dDZLa"><li id="dDZLa"><section id="dDZLa"><form id="dDZLa"><video id="dDZLa"></video></form></section></li></sup><section id="dDZLa"></section>

 • 2020-07-11 20:55:26

  有这么一则故事。

  在一座山里,发现了金子,有许多人就争先恐后的前去淘金。

  去往金子的山里,有一条湖。

  有人灵机一动,就在湖里做起了摆渡的生意,专门去载淘金客。

  最后,淘金的人没什么发现,倒是那做渡船生意的人,暴富了起来。

  那做赏金任务......

  第175章 梦游

  有这么一则故事。

  在一座山里,发现了金子,有许多人就争先恐后的前去淘金。

  去往金子的山里,有一条湖。

  有人灵机一动,就在湖里做起了摆渡的生意,专门去载淘金客。

  最后,淘金的人没什么发现,倒是那做渡船生意的人,暴富了起来。

  那做赏金任务......

  点击获取下一章

  手机版